3 cách kết hợp kiểm soát truy nhập và giám sát hình ảnh HD
Khi nói đến an ninh, không có giải pháp nào có thể loại trừ tất cả những giải pháp khác. Sở hữu một hệ thống giám sát hình ảnh không có nghĩa là bạn không cần phải thuê nhân viên bảo vệ.
3 cách kết hợp kiểm soát truy nhập và giám sát hình ảnh HD của HIKVISION 1
Hệ thống báo động không thể thay thế hệ thống kiểm soát truy nhập và ngược lại. Mỗi giải pháp đóng vai trò quan trọng nhất định trong an ninh tổng thể của một tổ chức và làm việc tốt nhất khi được kết hợp với các giao thức bảo mật mạnh mẽ khác.

Giám sát hình ảnh HD và kiểm soát truy nhập là hai ví dụ hoàn hảo về công cụ bảo mật được thiết kế bổ sung cho nhau. Không có gì nhạc nhiên khi hầu hết người dùng giám sát hình ảnh cũng sử dụng kiểm soát truy nhập.

Với công nghệ của cả hai giải pháp không ngừng phát triển, đây là những công cụ an ninh đáng tin cậy, nhất là khi được kết hợp với nhau, giúp bảo vệ tài sản và con người của tổ chức. Đặc biệt ở những nơi an ninh và bảo mật cao, chẳng hạn như trong các tòa nhà chính phủ, sân bay hoặc các công ty công nghệ cao.

3 cách kết hợp kiểm soát truy nhập và giám sát hình ảnh HD của HIKVISION 2
Dưới đây là ba cách kết hợp kiểm soát truy nhập và giám  sát  hình ảnh HD bổ sung cho nhau, mang đến những giá trị đích thực cho người dùng cuối.

Kiểm soát “cửa hậu”

Mục đích chính của kiểm soát truy nhập là cho phép nhân viên truy nhập vào khu vực mà họ được phép và hạn chế họ không đi vào khu vực bị cấm. Hệ thống này hiệu quả trong việc bảo vệ các khu vực nhất định trong tòa nhà, nhưng nó để lại vết truy nhập. Vấn đề phổ biến với các hệ thống kiểm soát truy nhập là khả năng một cá nhân nào đó sẽ sử dụng phương pháp “cửa hậu” (tailgating) – một thuật ngữ trong ngành bảo mật, có nghĩa là ai đó đi theo sau một người có quyền truy cập để vào một khu vực giới hạn. “Cửa hậu” không phải luôn nguy hiểm, nhưng để lại sự thiếu nhất quán trên các lối truy cập.

Kết hợp hệ thống giám sát hình ảnh HD với một hệ thống kiểm soát truy nhập để xác minh một người có tự mình vượt qua điểm kiểm tra hay không, hoặc có ai đi theo sau họ hay không.

Hình ảnh xác thực

Có một camera giám sát hình ảnh HD bổ sung cho hệ thống kiểm soát truy nhập sẽ đảm bảo khả năng nhận biết từng người đi qua một cửa kiểm tra. Bạn cũng có thể xác minh một người có đang sử dụng khóa truy nhập hay thẻ ID giả hay không. Cho dù một người có bị mất thẻ hay bị đánh cắp, đã có hình ảnh xác thực đúng người truy nhập. Đặc biệt trong điều tra, bạn sẽ có khả năng ghép bản ghi thẻ truy nhập với bằng chứng hình ảnh để tạo một ID xác thực với một người tại một cửa kiểm tra.

Sức mạnh tổng thể

Một số nhà sản xuất hệ thống giám sát HD đang tích hợp kiểm soát truy nhập và giám sát hình ảnh trên một thiết bị trung tâm duy nhất. Ý tưởng là một người dùng có thể quản lý cả hệ thống từ một giao diện điều khiển, nhằm đơn giản hóa và tăng cường hiệu quả các quá trình. Bạn có thể thực hiện so sánh kép giữa bản ghi hình ảnh và bản ghi truy nhập dễ dàng hơn.

Nguồn: ASMAG
3 cách kết hợp kiểm soát truy nhập và giám sát hình ảnh HD
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
5/5 5 bình chọn

Tags: , ,

Lượt xem: