Người HighMark là nơi quy tụ những con người không phân biệt văn hóa, sắc tộc, vùng miền cùng tham gia vào tổ chức HighMark bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp và bao gồm cả những người yêu mến là thành viên danh dự đồng hành “Bạn của HighMark”. Người HighMark được thể hiện qua các đặc trưng về bản sắc văn hóa độc đáo bao gồm: Tinh thần, tư tưởng chủ đạo và những giá trị cốt lõi kiến tạo nên một“Đạo HighMark”

Tổ chức lãnh đạo HighMark là HighMark Family với “lãnh tụ tinh thần” là Family Manager khởi xướng và dẫn đạo. Nơi tiếng nói của từng cá nhân và tổ chức hòa quyện, cộng hưởng thành một tuyên ngôn của Người HighMark.

Các chương trình, hoạt động tiêu biểu tôn vinh con người và giá trị của Người HighMark:

  • Chiến binh HighMark: Đây là một chương trình thường niên được tổ chức định kỳ vào tháng/quý/năm. Chiến binh HighMark là một sự kiện vinh danh những chiến binh HighMark đã có những cống hiến, nỗ lực đạt được những thành tích xuất sắc nhất, là đại diện tiêu biểu của một cộng đồng HighMark trong việc đua tranh và sánh vai.
  • Ngôi sao HighMark: Được tổ chức hàng tháng với các hoạt động sinh nhật của các Familier, gắn kết các cá nhân gắn bó trong đại gia đình HighMark. Nơi sự chia sẽ cảm xúc về một tinh thần tập thể, tinh thần gia đình.
  • Hoạt động thiện nguyện: Các chương trình tổ chức từ thiện, tài trợ… nhằm thực hiện các cam kết trách nhiệm xã hội của HighMark đối với cộng đồng xã hội.

Các chiến binh HighMark tiêu biểu:

  • Chiến binh xuất sắc 2013
  • Chiến binh cừ khôi 2013
  • Chiến binh dẫn đạo 2014
Người HighMark
Rate this post