Bản tính HighMark là những chuẩn văn hóa ứng xử, những giá trị tinh thần, những tư tưởng chủ đạo và giá trị cốt lõi sẽ quyết định sự sinh tử, vận mệnh của tổ chức HighMark.

03 Tinh thần HighMark:

 • Tinh thần sống theo lẽ phải, vô hại và hữu ích
 • Tinh thần gia đình
 • Tinh thần đua tranh

Tư tưởng chủ đạo:

 • Với khát vọng dấn thân và hoài bão của người HighMark, sẽ có một ngày HighMark sẽ nằm trong bản đồ kinh thương của thế giới. Ngày đó người HighMark tự tin tranh đua và sánh vai với doanh nghiệp toàn cầu. Ngày đó người HighMark tự hào là người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam
 • Một cánh én chưa đủ để làm nên một mùa Xuân, nhưng lại có thể báo hiệu trước mùa Xuân đang về. Và khi nhiều cánh én bay đến, ấy là khi mùa Xuân đang đến thật gần. Cùng nhau, chúng ta – những người trẻ HighMark sẽ làm nên mùa Xuân mong ước ấy, một khát vọng, một giấc mơ HighMark

05 Giá trị cốt lõi

 • Tín thực: Nói những gì thực sự nghĩ và thực sự làm những gì đã nói
 • Sáng tạo: Trăn trở về hiện tại, tư duy lại tương lai trên tinh thần dám thử và dám thay đổi.
 • Dấn thân: Hành động và trải nghiệm với những giá trị đã sáng tạo ra.
 • Tôn trọng: Nền tảng trong chuẩn mực giao tiếp và hành xử
 • Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về lời nói, hành động trước cộng sự, tổ chức và cộng đồng.

Những bản tính này sẽ là những nền tảng ứng xử và chỉ dẫn hành động:

 • Làm nên “Người HighMark” thể hiện qua giá trị nền tảng
 • Những giá trị này là cơ sở vững chắc để Người HighMark hành động
 • Vi phạm những điều này, phản bội lại chính mình, bội ước với sự tín thực của Người HighMark

Những bản tính đó sẽ hòa quyện lại thành bản sắc chủ đạo, văn hóa độc đáo của HighMark trước nguy cơ đồng hóa của môi trường kinh doanh và thời cuộc.

Bản tính HighMark
Rate this post