Quy tắc ứng xử HighMark

Đối nội:

Đối ngoại:

Báo cáo vi phạm:

HighMark tin tưởng về một môi trường làm việc chuẩn mực, đáng tinthân thiện.

Thế giới là một nơi nguy hiểm không vì những kẻ đã gây ra tội ác mà vì những người chỉ ĐỨNG NHÌNKHÔNG HÀNH ĐỘNG GÌ CẢ. (Nguyên văn: The world is a dangerous place not because of those who do evil but because of those who look on and do nothing) – Albert Einstein

HighMark hoan nghênh và đánh giá cao những hành động mang tính hợp tác của bạn và xem đó là nền tảng để duy trì văn hóa tổ chức minh bạch, trung thựctrong sạch. Bạn có thể báo cáo cho người đại diện cao nhất cho những giá trị này của HighMark bằng hai cách:

Cách 1: Gửi cho người Quản lý của bạn và được chuyển thẳng đến Ban Kiểm Soát
Cách 2: Gửi trực tiếp bằng email cho Ban Kiểm Soát qua địa chỉ: boards@highmark.com.vn

Quy tắc ứng xử HighMark
Rate this post