Đối nội:

 • Tôn trọng chuẩn mực hành xử của tổ chức và phẩm giá của từng cá nhân
 • Nguyên tắc công bằngnhằm đúng với năng lực của từng người, khuyến khích tự do sáng tạo, sáng kiến của mỗi cá nhân và hoàn thiện bản thân từng ngày
 • Tạo ra môi trường làm việc lý tưởng để thúc đẩy tinh thần đua tranh lành mạnh
 • Luôn nỗ lực để cải thiện đời sống của người HighMark
 • Duy trì và nhân bản các giá trị thuộc về bản tính HighMark đến từng Người HighMark

Đối ngoại:

 • Tuân thủ pháp lý sở tại, tôn trọngcác đạo lý trường tồn, các giá trị văn hóa.
 • Minh bạch trong các công tác tài chính kế toán
 • Tối ưu hóa các giá trị cổ đông và đầu tư
 • Từng bước tạo dựng mối quan hệ tương trợ với các nhà cung cấp trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, và luôn coi họ như những đối tác chiến lược.
 • Có trách nhiệm với xã hội với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội trong vấn đề cải thiện cuộc sống, hoạt động thiện nguyện.

Báo cáo vi phạm:

 • HighMark đánh giá cao và xem quy tắc ứng xử này là các yếu tố sống còn và khuyến khích các bạn trình báo các hành vi vi phạm. HighMark muốn lắng nghe bất kỳ quan ngại nào về tính chính trực, HighMark sẽ bảo vệ danh tín của bạn và xử lý các báo cáo bí mật tuyệt đối. Ban Kiểm Soát hệ thống sẽ đảm bảo rằng các bạn sẽ không chịu phải sự trả đũa từ cấp trên khi nhận được trình báo từ bạn.

HighMark tin tưởng về một môi trường làm việc chuẩn mực, đáng tinthân thiện.

Thế giới là một nơi nguy hiểm không vì những kẻ đã gây ra tội ác mà vì những người chỉ ĐỨNG NHÌNKHÔNG HÀNH ĐỘNG GÌ CẢ. (Nguyên văn: The world is a dangerous place not because of those who do evil but because of those who look on and do nothing) – Albert Einstein

HighMark hoan nghênh và đánh giá cao những hành động mang tính hợp tác của bạn và xem đó là nền tảng để duy trì văn hóa tổ chức minh bạch, trung thựctrong sạch. Bạn có thể báo cáo cho người đại diện cao nhất cho những giá trị này của HighMark bằng hai cách:

Cách 1: Gửi cho người Quản lý của bạn và được chuyển thẳng đến Ban Kiểm Soát
Cách 2: Gửi trực tiếp bằng email cho Ban Kiểm Soát qua địa chỉ: info@highmarksecurity.com

Quy tắc ứng xử HighMark
Rate this post