Khóa huấn luyện của Diễn giả Lê Văn Hiển tại HighMark Security1-min
Cập Nhật Công Nghệ Mới Nhất Đào tạo & Huấn luyện

Khóa huấn luyện Diễn giả Lê Văn Hiển HighMark Security

Nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả công việc cho các bạn thành viên HighMark Security, ngày 5.9.2015 Ban Lãnh Đạo đã mời Diễn giả Lê Văn Hiển ( đến từ TP Hồ Chí Minh) Diễn giả Lê Văn Hiển là Chuyên gia tâm lý – Đạo diễn truyền hình – Chuyên gia Marketing tổ […]