HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ BÁO TRỘM PRA-28 ,PRA 28-C ĐƠN GIẢNỞ bài viết này HighMark Security sẽ hướng dẫn các cài đặt cơ bản cho bộ báo trộm Puratech PRA-28 và PRA -28-C

CAM00036

I.MÃ LẬP TRÌNH SỐ ĐIỆN THOẠI (000000#)

Ấn và giữ nút set đằng sau thiết bị trung tâm đến khi đèn màu vàng sáng.  Nhập 000000## từ bàn phím điện thoại nghe thấy 4 tiếng bíp báo mật khẩu đúng thiết bị đang đợi lệnh để:

1.Cài số Điện thoại -sau khi đã nhập mã lập trình thao tác như sau:

11#sđt thứ 1# …12#sđt thứ 2#…..18#sđt thứ 8#…cài đặt xong nhấn nút set để thoát (đèn vàng lập trình tắt).

2.Xóa số Điện thoại-sau khi đã nhập mã lập trình thao tác như sau:

11## xóa số thứ nhất …12# # xóa số thứ 2…18# # xóa số thứ 8…19## Xóa Hết.

cài đặt xong nhấn 0# để thoát (đèn vàng lập trình tắt).

**************************************

II. MÃ LẬP TRÌNH 12*48# 

       Ấn và giữ nút set đằng sau thiết bị trung tâm đến khi đèn màu vàng sáng nhập12*48 #

       bốn tiếng bíp báo mật khẩu đúng thiết bị đang đợi lệnh để:

1.Thêm mắt hoặc cửa từ:

12*48#11# kích hoạt cảm biến để cài thêm cảm biến 1 vào zôn 1,thêm cảm biến 2 vào zôn 1 lệnh 12*48#12# kích hoạt cảm biến, cảm biến cuối cùng của zôn 1 lệnh 12*48#13#….các zôn từ 2 đến 8 lệnh như trên chỉ cần thay số zôn vào sau lệnh 12*48#.Tất cả các lệnh khi xong đều nhấn 0# để thoát ra.

3.Thêm điều khiển : 12*48#91# bấm nút bất kì trên khiển….lần lượt đến 12*48#98#…0#để thoát.

III.Điều khiển trung tâm bằng điện thoại:

1.Khi có báo động.

Điện thoại của bạn nhận được điện thoại từ bộ báo động bạn nhấn nút nghe và đợi  khoảng 10 giây ta sẽ nghe tiếng “beep” thiết bị đang đợi lệnh từ bạn.

1# kích hoạt lại báo động. 2# tắt báo động. 3# kích hoạt loa hú ở nhà. 4# nghe âm thanh hiện trường. 0# thoát ra.

2.Bật bộ báo động từ xa bằng điện thoại bất kỳ.

Gọi vào số điện thoại của thiết bị sau 8 hồi chuông nếu không có người nhấc máy,thiết bị sẽ được kích hoạt.Lúc này thiết bị yêu cầu bạn nhập mật khẩu (nếu chưa thay đổi sẽ là 000000)nhấn tiếp phím# để xác nhận. thiết bị đợi lệnh của bạn. Nhấn 1# để bật báo động sau đó nhấn 0# thoát ra.

Tổng hợp bởi HIGHMARK SCR

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ BÁO TRỘM PRA-28 ,PRA 28-C ĐƠN GIẢN
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
4/5 29 bình chọn

Lượt xem: