sản phẩm camera báo trộm định vị gps

Camera đếm người Brickstream® 3D by Nomi


3D-front-top-iso-white-Brickstream-08-19-2014-400x239

Brickstream giải pháp điều khiển tự động đòn bẩy thiết bị thông minh Brickstream của chúng tôi để quản lý các hệ thống khác. Khi phát hiện các hoạt động theo lập trình, các thiết bị Brickstream gửi tín hiệu để kích hoạt phản ứng tự động:

  • Chi phí năng lượng thấp hơn bằng cách mở cửa chỉ khi mọi người đang vào, ra, không phải chỉ khi đi qua.
  • Power on đọc thẻ khi khách hàng đang ở gần đó
  • Bật hoặc tắt đèn checkout khi nhân viên đến hoặc đi
  • Tích hợp với hệ thống giám sát điện tử (EAS) để giảm báo động giả.

 

Camera đếm người Brickstream® 3D by Nomi
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
3/5 9 bình chọn

Tags: , ,