sản phẩm camera báo trộm định vị gps

Matrix LTC 8601/50


LTC-8900-Series-Allegiant-MatrixControl-Systems-Modular-300x247

Bộ chuyển mạch và điều khiển tín hiệu video.

Hỗ trợ tối đa 128 camera, 16 màn hình, 16 bàn điều khiển.

1 cổng ra máy in, 1 cổng console RS232, 2 cổng RS485. 96 cổng BNC, 2 cổng ribbon 32 tín hiệu vào video, 8 cổng ribbon 32 tín hiệu ra video.

 

Matrix LTC 8601/50
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
5/5 28 bình chọn

Tags: , , ,