sản phẩm camera báo trộm định vị gps

Máy định vị Furuno GP32 GPS/WAAS


– Tăng cường độ chính xác với bộ phận thu WAAS tích hợp sẵn.
– Màn hình LCD đơn sắc 4.5 inch có độ sáng cao.
– Nhiều chế độ hiển thị phù hợp yêu cầu vận hành tàu thuyền trên biển.
– Bộ nhớ 999 điểm vẽ đường đi, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1,000 điểm nhớ.
– Ghi nhớ điểm đến bằng 1 động tác đơn giản.
– Hiển thị các thông tin hải hành phù hợp từng người sử dụng.

–  Đặc tính Track Back ghi nhớ vết tàu (với khoảng thời gian tự cài đặt) nhằm dễ dàng tìm lại lộ trình trước.
– Dữ liệu về hành trình có thể nhập – xuất vào PC qua cổng RS

Màn hình LCD đơn sắc 4.5″
Chức năng dò cá Không
WAAS/DGPS WAAS
Hải đồ điện tử Không
Máy định vị Furuno GP32 GPS/WAAS
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
5/5 10 bình chọn