sản phẩm camera báo trộm định vị gps

Open-Mesh OM2P-LC Low Cost Access Point


Thiết bị OM2P-LC là thiết bị phát wifi chi phí thấp chuẩn 802.11 g/n lí tưởng cho việc cung cấp vùng phủ Internet tại bất kì đâu mà bạn cần để chia sẻ kết nối, Ví dụ bao gồm khách hàng, khu dân cư, quán café, cửa hàng shopping, khu vực cắm trại, khu vực biển.

Mỗi thiết bị có thể là một điểm truy cập, điểm Gateway Mesh và bộ lặp, tất cả trong một, đáng tin cậy.
Open-Mesh OM2P-LC Low Cost Access Point
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
3/5 13 bình chọn