Bàn giao lắp đặt camera thủy điện Trà Linh 3

Ngày 26.12.2013 HighMark Security đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera giám sát và bàn giao cho nhà máy thủy điện Trà Linh 3, huyện Trà … “Bàn giao lắp đặt camera thủy điện Trà Linh 3”