Bán camera Panasonic tại Đà Nẵng, Quảng Nam

HighMark Security cung cấp, phân phối, bán camera Panasonic tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi…và miền Trung với thương … “Bán camera Panasonic tại Đà Nẵng, Quảng Nam”

Bàn giao lắp đặt camera thủy điện Trà Linh 3

Ngày 26.12.2013 HighMark Security đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera giám sát và bàn giao cho nhà máy thủy điện Trà Linh 3, huyện Trà … “Bàn giao lắp đặt camera thủy điện Trà Linh 3”