Các bài viết ‘Kiến thức cơ bản về Viễn thông’ mới nhất

Phân loại các loại bộ đàm

Đăng bởi HighMark Security | 07/01/2015

Khi nhắc đến máy bộ đàm thì hẳn các bạn cũng không còn lạ gì về sản phẩm này, và có thể bạn chưa từng sử dụng máy bộ đàm nhưng đã từng bắt gặp chúng ở xung quanh cuộc sống của mình. Bộ đàm là loại thiết bị để thu phát tín hiệu vô […]

Ứng dụng hữu hiệu của máy chấm công vân tay

Đăng bởi HighMark Security | 21/04/2014

Chưa bao giờ có công nghệ chính xác hơn là hữu ích cho những người tìm kiếm một cách để theo dõi các hoạt động nhóm như công nghệ máy chấm công  vân tay sinh trắc học. Chúng tôi đã được tìm kiếm một cách để theo dõi cách các nhóm, cá nhân chi tiêu thời gian của họ trong […]