Thông thường một ngân hàng có nhiều phòng ban chức năng và nhiều người ra vào. Người ra vào có thể là nhân viên ngân hàng cũng có thể là khách hàng hoặc kẻ xấu. Ngân hàng thường là nơi nhạy cảm có nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Để đảm bảo an ninh, việc lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra tại ngân hàng là cần thiết, vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý và nâng cao tính chuyên nghiệp. Ngân hàng có thể sử dụng hệ thống kiểm soát vào ra bằng vân tay hoặc bằng thẻ không tiếp xúc (thẻ proximity).

Tại mỗi cửa ra vào của từng phòng ban sẽ được lắp một đầu đọc (đọc thẻ hoặc vân tay). Các đầu đọc này có khả năng kiểm soát việc mở cửa. Chỉ những người được khai báo trong đầu đọc mới có thể mở được cửa để ra vào.
Hệ thống cho phép người quản lý cài đặt truy cập theo giờ nhất định. Ví dụ chỉ cho phép các nhân viên thuộc phòng ban đó vào phòng trong giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc thì không ai được vào hoặc ra phòng đó.

Hệ thống cung cấp khả năng bảo mật cao. Với hệ thống dùng thẻ hệ thống cho phép dùng trong các chế độ chỉ dùng thẻ, chỉ dùng mật khẩu hoặc dùng cả thẻ và mật khẩu để tăng tính bảo mật.

Với hệ thống dùng vân tay thì hệ thống cho phép hoạt động ở chế độ đăng nhập nhiều dấu vân tay đối với một nhân viên (dùng các ngón tay khác nhau của mỗi một nhân viên) để nâng cao tính bảo mật. Trong chế độ này thì mỗi một nhân viên phải quét 2, 3, .. (tuỳ theo cài đặt) dấu vân tay của mình mới có thể vào được phòng.

Phần mềm hệ thống cung cấp nhiều tính năng cho kiểm soát vào ra như cài đặt thời gian cho phép vào phòng, quản lý thời gian ra vào của từng nhân viên,…Ngoài ra phần mềm còn cung cấp nhiều tính năng khác như báo cáo, backup dữ liệu, cập nhật dữ liệu,…
Các thông tin về nhân viên có thể được in trực tiếp lên thẻ (chỉ loại thẻ proximity mỏng (0,8mm) mới có thể in được) hoặc in trên giấy và kẹp với thẻ để có thể sử dụng lại thẻ này cho nhân viên khác.

Quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu để được HighMark Security phản hồi những thông tin cần thiết cụ thể hơn cho giải pháp của Quý vị bao gồm : chi phí lắp đặt, thời gian lắp đặt, chế độ vận hành và bảo trì.

HighMark Security

Kiểm soát ra vào dành cho ngân hàng
5 (100%) 2 vote[s]