Khai giảng khóa đào tạo nghề Kỹ thuật viên Camera an ninh tại Đà Nẵng

HIGHMARK SECURITY TỔ CHỨC KHÓA HỌC NGHỀ : KỸ THUẬT VIÊN CAMERA AN NINH TẠI ĐÀ NẴNG.  Với phương pháp học: “THỰC NGHIỆM THỰC TẾ” “Truyền nghề … “Khai giảng khóa đào tạo nghề Kỹ thuật viên Camera an ninh tại Đà Nẵng”

Khóa huấn luyện của Diễn giả Lê Văn Hiển tại HighMark

Nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả công việc cho các bạn thành viên HighMark, ngày 5.9.2015 Ban Lãnh Đạo đã mời Diễn giả Lê … “Khóa huấn luyện của Diễn giả Lê Văn Hiển tại HighMark”

HighMark Security phối hợp với DNICT khai giảng lớp Kỹ thuật viên camera an ninh

HighMark Security phối hợp với Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (DNICT) – Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Đà Nẵng … “HighMark Security phối hợp với DNICT khai giảng lớp Kỹ thuật viên camera an ninh”