Kiểm soát ra vào

Kiểm soát ra vào là gì ? Kiểm soát ra vào hay còn gọi là Access control là cách giới hạn quyền truy cập vào một hệ thống thiết bị hoặc các cửa ra vào. Trong máy tính, kiểm soát truy cập là một quá trình mà người dùng được phép truy cập và đặc quyền nhất định để hệ thống, tài nguyên hoặc thông tin. Trong các hệ thống kiểm soát truy cập, người sử dụng phải trình bày các thông tin trước khi chúng có thể được cấp quyền truy cập. Trong các hệ thống vật lý, các thông tin có thể có nhiều dạng, nhưng thông tin mà không thể được chuyển giao cung cấp bảo mật nhất.

✅HighMark Security cung cấp, lắp đặt các hệ thống kiểm soát ra vào, máy chấm công, máy in mã vạch, cửa xoay, cổng xoay 3 càng…

Hiển thị 1–16 của 19 kết quả