Định vị hàng hải

Hệ thống định vị toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System – GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được tọa độ của vị trí đó.

✅ HighMark Security cung cấp máy định vị GPS; Định vị Hàng hải. Máy định vị. Định vị GPS Furuno · Định vị GPS Garmin · Định vị GPS Koden · Định vị GPS Magella…Thiết bị an toàn hàng hải. Máy định vị hàng hải. Máy định vị dò cá – đo sâu. Thiết bị Radar…

Hiển thị tất cả 2 kết quả