sản phẩm camera báo trộm định vị gps

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16


03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)
– 1 Khung chính KX-TES 824 – 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết
bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh.
– 1 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
3/5 14 bình chọn