Ứng dụng hữu hiệu của máy chấm công vân tay
Chưa bao giờ có công nghệ chính xác hơn là hữu ích cho những người tìm kiếm một cách để theo dõi các hoạt động nhóm như công nghệ máy chấm công  vân tay sinh trắc học. Chúng tôi đã được tìm kiếm một cách để theo dõi cách các nhóm, cá nhân chi tiêu thời gian của họ trong năng lực khác nhau cho các lứa tuổi, và khả năng để theo dõi các tham dự có ý nghĩa đối với lĩnh vực kinh doanh, thực thi pháp luật và chính quyền là tốt.

Vì vậy, những gì là máy chấm công vân tay sinh trắc học? Máy chấm công sinh trắc học có đặc tính vật lý duy nhất của bạn và sử dụng chúng để xác định danh tính và xác minh của bạn rằng bạn đang làm một cái gì đó bạn đã được ủy quyền để làm. Mô hình mạch máu của bạn, in tay, ngón tay in, mẫu mống mắt, và thậm chí cả giọng nói của bạn có thể được sử dụng để đảm bảo rằng bạn là người bạn nói rằng bạn đang có, và để cho mọi người biết rằng bạn đã được cho phép làm bất cứ điều gì nó là bạn ‘ lại cố gắng làm.

Những công nghệ máy chấm công vân tay cho phép sử dụng lao động là một phương tiện tuyệt vời của những người hiểu biết đã làm những gì, và khi họ đã làm việc đó, và những người khác phụ trách các nhóm lớn khả năng biết những người luôn luôn ở bất kỳ điểm nào trong thời gian. Theo dõi thời gian và tại trở nên dễ dàng.

Các ứng dụng đơn giản trong ý nghĩa này là cho một nhân viên sử dụng một iris quét hoặc ngón tay cái in để cho hệ thống máy chấm công vân tay của chủ nhân biết khi nào anh / cô ta đi vào và rời khỏi văn phòng. Sẽ có một bản ghi tự động của giờ làm việc, và khi chính xác là nhân viên trong tham gia .

Ngay cả khi nhân viên làm việc từ xa, công nghệ có thể được sử dụng điện tử trên internet để đảm bảo rằng một nhân viên thời gian được theo dõi. Sử dụng lao động có thể có hệ thống chấm công cho không chỉ khi người lao động đang làm việc, nhưng cũng là những gì họ đang làm việc và bao lâu họ đã dành một nhiệm vụ nhất định.

Ngoài ra máy chấm công vân tay còn có các ứng dụng cho một nhà tuyển dụng để theo dõi các hoạt động của nhân viên khi trong văn phòng. Nhân viên có thể được đặt trong thời gian tại nơi làm việc, nhưng thông qua sử dụng các định danh vật lý, sử dụng lao động có thể cho biết những gì các nhân viên đang làm tại bất kỳ điểm nào trong thời gian, hoặc nếu người đó được truy cập vào các tài liệu kinh doanh với một dấu hiệu sinh trắc học sử dụng để mở các tập tin chứ không phải là một mật khẩu.

Máy chấm công vân tay có thể được sử dụng để đảm bảo rằng một người nào đó là nơi mà họ có nghĩa vụ phải, chính xác. Cho dù đó là cho doanh nghiệp hoặc thực thi pháp luật, bạn có thể chắc chắn rằng một người nào đó là trong tham gia vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cho họ sử dụng một bàn tay hoặc ngón tay cái in để xác minh danh tính của họ cũng thường. Một dấu hiệu sinh trắc học không thể là giả mạo hoặc làm giả một cách nào đó. Nó trở nên dễ dàng hơn nhiều để theo dõi một tù nhân được phóng thích khi họ phải kiểm tra trong khoảng thời gian nhất định thông qua việc sử dụng các dấu hiệu vật lý duy nhất.

Đối với những người đối phó với các nhóm lớn, giáo viên IE với một lớp học của học sinh, máy chấm côngsinh trắc học có thể được sử dụng để đánh dấu tham dự và đảm bảo rằng tất cả những người được cho là với nhóm được hạch toán trong một phương pháp đánh lừa bằng chứng.

Ngay cả chính phủ đã tìm thấy một sử dụng cho các phương pháp sinh trắc học của việc tham dự như mộtmáy chấm công . Một số chính phủ đang sử dụng các dấu hiệu vật lý để xác định người được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Điều này cho phép chính phủ biết những người đang theo học, và giữ gian lận bầu cử ở mức tối thiểu. Điều này là rất quan trọng trong những ngày khi mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về phương pháp bảo đảm tính hợp lệ của dữ liệu bầu cử.

Máy chấm công vân tay sinh trắc học công nghệ có lợi thế để theo dõi thời gian và tham dự không chỉ cho khu vực tư nhân, mà còn cho thực thi pháp luật và chính phủ. Liệu hoặc tắt trang web, nhân viên hoạt động và tham gia có thể được theo dõi, cũng như tiếp cận các dữ liệu được bảo đảm.Nhiệm vụ giữ các nhóm lớn của người dân an toàn và cùng được thực hiện dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng sinh trắc học để xác định cá nhân.

(Tổng hợp từ Internet)

Ứng dụng hữu hiệu của máy chấm công vân tay
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
3/5 21 bình chọn

Lượt xem: