Hướng dẫn cài đặt camera Questek xem qua điện thoại, máy tính

Hướng dẫn Cài đặt tên miền miễn phí đầu ghi camera Questek xem từ xa qua điện thoại, máy tính chi tiết bên dưới.

Trước đây các bạn đã quá quen với sử dụng tên miền dyndns.org để xem camera qua mạng nhưng hiện tại tên miền trên dyndns.org đã tính phí. Thay vào đó các bạn có thể sử dụng những tên miền miễn phí khác được đầu ghi hỗ trợ.

Camera IP Wifi Questek
Camera IP Wifi Questek

Hướng dẫn cài đặt tên miền camera Questek xem qua điện thoại

Chú ý: Những tên miền mà đầu ghi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và phải cấu hình tên miền trên đầu ghi ko phải cấu hình tên miền trên modem nhưng vẫn phải mở port trên modem bình thường!

I. Cách đăng ký tên miền

1. Cách đăng ký tên miền myq-see.com

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6104i, QTD-6604i, QTD-6604, QTD-6608, QTD-6616, QV-6716D)

 • – Vào trang http://myq-see.com
 • – Chọn Registration để đăng ký tài khoản mới và điền thông tin đăng ký, ví dụ như sau:
 • – Nhấn submit để hoàn tất đăng ký
 • – Chọn Logon để đăng nhập
 • – Khi đăng nhập thành công chọn Domain để tạo mới và quản lý tên miền

▪ Tạo tên miền mới (Chọn Request Domain để tạo mới)

▪ Quản lý tên miền

2. Cách đăng ký tên miền cctvdvr.com.tw

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6604i, QTD-6604, QTD6608i, QTD-6608, QTD-6616, QV-6708D, QV-6716D)

 • – Tải phần mềm tại: http://www.mediafire.com/?iofktn1mqisrxc7
 • – Chạy chương trình Questek DDNS và điền Tên tài khoản, mật khẩu cho tên miền mới (Tên miền sẽ có dang như sau: tên tài khoản + cctvdvr.com.tw) rồi nhấn nút bên cạnh
 • – Đăng ký thành công

3. Cách đăng ký tên miền i-dvr.net

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6304, QTD-6308, QTD-6316)

 • – Xem thông tin tài khoản được dán trên đầu ghi
 • – Dùng tài khoản đăng nhập tại trang http://i-dvr.net
 • – Tạo và quản lý tên miền

Cài đặt camera Questek xem qua điện thoại máy tính

II. Cách cấu hình tên miền vào đầu ghi camera Questek

1. Đầu ghi QTD-6104i

– Trên đầu ghi vào Main Menu (Menu chính) -> System (Cài đặt hệ thống) -> NetService (Mạng lưới) -> DDNS

 • Loại hình DDNS (DDNS type): Chọn server mà bạn có tài khoản (vd: myq-see) oSử dụng (Enable): Check vào để sự dụng server trên
 • Tên vùng của máy (Domain): Tên miền mà bạn đang ký tại server
 • Tên hộ dung (User name): tên tài khoản bạn đăng ký tại server
 • Mật khẩu (Password): mật khẩu tài khoản tại server

2. Đầu ghi QTD-6604i, QTD-6604, QTD-6608, QV-6708D

– Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

 • DDNS: Chọn ON để kích hoạt chức nặng DDNS
 • Server: Chọn server mà bạn có tài khoản (Vd: myq-see) oHost Name: tên miền của bạn tạo tại server trên
 • User Name: Tài khoản của bạn
 • Password: Mật khẩu tài khoản của bạn tại server trên

3. Đầu ghi QV-6716D, QTD-6616

– Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Setup (Cài đặt) -> Network (Mạng) -> DDNS

 • Enable : check vào để sử dụng DDNS
 • Provider: Chọn nhà cung cấp dịch vụ DDNS mà bạn có tài khoản
 • User Name: Tên tài khoản của bạn tại nhà cung cấp dịch vụ DDNS oPassword: Mật khẩu tài khoản DDNS
 • Domain: Tên miền của bạn đăng ký DDNS

4. Đầu ghi QTD-6304, QTD-6308, QTD-6316

– Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Cài đặt mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

 • DDNS server: Chọn i-dvr.net (Nếu bạn sử dụng tài khoản trên server này)
 • Host Name: Tên miền bạn tạo trên server DDNS trên

▪ Tên người sử dụng (User Name) và Mật khẩu (Password): Thông tin tài khoản của bạn trên server DDNS trên (Nếu là i-dvr.net thì được dán trên đầu ghi)

Video hướng dẫn cài đặt camera questek xem qua mạng

Các tìm kiếm liên quan đến cài đặt camera Questek

 • cài đặt camera questek trên điện thoại
 • hướng dẫn cài đặt xem camera questek qua mạng
 • phần mềm xem camera questek qua điện thoại android
 • cách cài đặt camera questek eco
 • camera questek eco-921ip
 • cai dat camera ip questek 905w
 • hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình questek 6104
 • cài đặt camera questek xem qua mạng

Viết một bình luận