Chính Sách Chất Lượng HighMark Security

CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

  • Ban lãnh đạo thiết lập một chính sách chất lượng và phổ biến đến mọi nhân viên trong hệ thống. Công ty cam kết đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ của Công ty
  • Áp dụng, duy trì và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ thử nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
  • Luôn lắng nghe, tôn trọng các yêu cầu và ý kiến của khách hàng; giải quyết kịp thời và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.
  • Từng bước cải tiến công nghệ, dịch vụ khách hàng và sự phát triển của Công ty.
  • Đảm bảo khách hàng luôn nhận được sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tối ưu nhất thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý.
  • Tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các bộ phận có liên quan trong Công ty, đặc biệt là phòng thử nghiệm.

Ban Lãnh Đạo HighMark Security

Tham khảo thêm về HighMark Security:

Viết một bình luận