Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION
Bàn khiển có 3 chế độ: Chìa khóa xoay ở chế độ nào thì bàn khiển ở chế độ đó

+ Menu: Để cấu hình thông số cho camera speed dome như ID (0,1,2….), Baurate (2400, 9600…), Protocol (PELCO-P, PELCO-D, …).

+ Operate: Để điều khiển zoom xoay camera speed dome

+ Program: Để lập trình các điểm vị trí nhớ hoặc chế độ xoay tự động (PATTERN, PATROL)

Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION-3
Điều khiển Camera

Ví dụ để điều khiển camera speed dome có địa chỉ ID là 1. Chúng ta làm như sau:

*  Xoay chìa khóa sang chế độ OPERATE

*  Ấn phím Mode chọn chế độ PTZ

Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION-4
*  Ấn phím số 1 -> ấn phím SITE -> dùng cần gạt để điều khiển camera speed dome có ID là 1.

*  Ấn phím số 2 -> ấn phím SITE -> dùng cần gạt để điều khiển camera speed dome có ID là 2. v.v….

Trường hợp cấu hình Speed dome

*  Xoay chìa khóa sang chế độ MENU

*  Đối với camera speed dome ID là 1:

Ấn phím số 1 -> ấn phím SITE -> dùng cần gạt lắc qua bên phải để chọn và điều chỉnh các mục:

PROTOCOL, BAURATE, …sau đó tới mục COPYALL thì lắc cần gạt xuống dưới và chọn YES.

*  Tương tự như vậy, chúng ta cấu hình thông số PTZ cho camera speed dome 2, 3, 4, …..

Trường hợp lập trình xoay tự động

Xoay chìa khóa sang chế độ PROGRAM

+ Thiết lập chế độ xoay tự động (PATTERN: camera học cách di chuyển theo ý muốn người điều khiển):

Ấn số 1 -> ấn nút PATTERN -> điều khiển cần gạt để xoay camera theo ý muốn, chỉnh ống kính zoom tùy ý bằng xoay núm cần gặt -> ấn nút PATTERN lần nữa để lưu.

Khi muốn chạy chế độ xoay tự động PATTERN, thì  mở chìa khóa về vị trí OPERATE -> ấn số 1 -> ấn nút PATTERN.

+ Thiết lập chế độ xoay PATROL (camera xoay theo tuần tự các vị trí nhớ):

Thiết lập vị trí nhớ (PRESET):

Ấn số 1 -> điều khiển cần gạt để xoay camera theo ý muốn, chỉnh ống kính zoom tùy ý bằng xoay núm cần gặt  -> ấn PRESET để lưu vị trí 1

Ấn số 2 -> điều khiển cần gạt để xoay camera theo ý muốn, chỉnh ống kính zoom tùy ý bằng xoay núm cần gặt  -> ấn PRESET để lưu vị trí 2

v.v…

Thiết lập tour PATROL:

Ấn số 1 -> ấn nút PATROL -> ấn 1 cho PRESET 1-> ấn ENTER -> điền thời gian dừng tại vị trí PRESET 1 -> ENTER -> điền tốc độ xoay của PRESET 1-> ENTER -> (tương tự như vậy cho PRESET 2, 3, 4,….) -> cuối cùng ấn PATROL để lưu.

Khi muốn chạy chế độ xoay tự động PATROL, thì  mở chìa khóa về vị trí OPERATE -> ấn số 1 -> ấn nút PATROL.

Mô hình đi dây giữa bàn điều khiển và camera Speedome (PTZ)

Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION-5

Mô hình đi dây giữa bàn điều khiển và đầu ghi (DVR)

Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION-6
Ghi chú: Muốn vào cấu hình trực tiếp MENU của camera speed dome, thì : chọn camera và ấn số ID của camera (ví dụ số 1) -> ấn SITE -> ấn 95 -> ấn PRESET.  Dùng cần gạt để di chuyển lên xuống trong MENU, ấn phím IRIS (+) đề Enter trong MENU, di chuyển đến EXIT trong MENU để thoát.
(Nguồn: hikvision.vn)
Hướng dẫn sử dụng bàn điểu khiển HDS-1004KI HIKVISION
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
4/5 3 bình chọn

Tags: , ,

Lượt xem: