Báo Giá Camera Hikvision Mới Nhất [Bảng Giá Trọn Bộ – Sỉ – Lẻ]

HighMark Security thông báo Bảng Báo Giá Camera Hikvision Mới Nhất❣️ Bảng Giá Trọn Bộ Camera Hikvision giá gốc đại lý (Sỉ), trọn gói giá Lẻ rẻ nhất.

💠 Bạn Tham Khảo Báo Giá Camera Kbvision

Bảng Báo Giá Camera Hikvision Mới Nhất

HighMark Security chia sẽ bảng báo giá camera Hikvision đầy đủ dưới đây gồm có giá đại lý camera Hikvision (mục cuối cùng), trọn bộ camera Hikvision giá rẻ, camera IP, Analog, đầu ghi…

🔰 Bạn xem và tải về bảng giá Hikvision:

 • Bảng Giá Hikvision

Báo Giá Trọn Bộ Camera Hikvision Giá Rẻ

Dưới đây là một số báo giá camera Hikvision ngoài trời và camera Hikvision trong nhà trọn bộ để bạn tham khảo chi tiết dưới đây

Trọn Bộ 1 – 4 Camera Hikvision 1.0Mp

1Trọn bộ 4 camera Hikvision

3.050.000 vnđ

Trọn bộ 4 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7204HGHI-F1, Ổ CỨNG 500 Gb, Đầy…
2Trọn bộ 3 camera Hikvision

2.690.000 vnđ

Trọn bộ 3 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7204HGHI-F1, Ổ CỨNG 500 Gb, Đầy…
3Trọn bộ 2 camera Hikvision

2.130.000 vnđ

Trọn bộ 2 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7204HGHI-F1, Ổ CỨNG 250 Gb, Đầy…
4Trọn bộ 1 camera Hikvision

1.770.000 vnđ

Trọn bộ 1 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7204HGHI-F1, Ổ CỨNG 250 Gb, Đầy…

Trọn Bộ 5 – 8 Camera Hikvision 1.0Mp

1Trọn bộ 8 camera Hikvision 1.0Mp

5.350.000 vnđ

Trọn bộ 8 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,…
2Trọn bộ 7 camera Hikvision 1.0Mp

4.990.000 vnđ

Trọn bộ 7 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,…
3Trọn bộ 6 camera Hikvision 1.0Mp

4.630.000 vnđ

Trọn bộ 6 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,…
4Trọn bộ 5 camera Hikvision 1.0Mp

4.270.000 vnđ

Trọn bộ 5 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N , Ổ CỨNG 1000 Gb,…

Trọn Bộ 9 – 16 Camera Hikvision 1.0Mp

1Bộ 16 camera Hikvision 1.0Mp

9.545.000 vnđ

Trọn bộ 16 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-k1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
2Bộ 15 camera Hikvision 1.0Mp

9.185.000 vnđ

Trọn bộ 15 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
3Bộ 14 camera Hikvision 1.0Mp

8.825.000 vnđ

Trọn bộ 14 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb,…
4Bộ 13 camera Hikvision 1.0Mp

8.465.000 vnđ

Trọn bộ 13 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
5Bộ 12 camera Hikvision 1.0Mp

8.105.000 vnđ

Trọn bộ 12 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
6Bộ 11 camera Hikvision 1.0Mp

7.745.000 vnđ

Trọn bộ 11 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
7Bộ 10 camera Hikvision 1.0Mp

7.385.000 vnđ

Trọn bộ 10 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…
8Bộ 9 camera hikvision 1.0Mp

7.025.000 vnđ

Trọn bộ 9 Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP hoặc DS-2CE16COT-IRP, Đầu ghi DS-7216HGHI-K1 , Ổ CỨNG 2000 Gb, Đầy…

Trọn Bộ Camera Hikvision 2.0Mp

STTTênGiáMô tả
1Trọn BỘ 4 CAMERA 2.0MP HIKVISION Giá Rẻ

3.820.000 vnđ

Gồm 4 Camera Full HD DS-2CE56D0T-IRP hoặc DS-2CE16DOT-IRP, Đầu ghi DS-7104HGHI-F1, Ổ CỨNG 500GB, Đầy đủ…
2Bộ 16 camera Hikvision 2.0Mp

12.785.000 vnđ

Gồm 16 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ…
3Bộ 15 Camera Hikvision 2Mp

12.315.000 vnđ

Gồm 15 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ…
4Bộ 14 camera Hikvision 2.0Mp

11.845.000 vnđ

Gồm 14 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 16 kênh DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy…
5Bộ 13 camera Hikvision 2.0Mp

11.375.000 vnđ

Gồm 13 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ…
6Bộ 12 camera Hikvision 2.0Mp

10.905.000 vnđ

Gồm 12 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ…
7Bộ 11 camera Hikvision 2Mp

10.435.000 vnđ

Gồm 11 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB , Đầy đủ…
8Bộ 10 camera Hikvision 2.0Mp

9.965.000 vnđ

Gồm 10 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7116HQHI-K1, ổ cứng 2000 GB, Đầy đủ…
9Bộ 9 camera Hikvision 2.0Mp

9.495.000 vnđ

Gồm 9 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 16 kênh DS-7116HQHI-K1,ổ cứng 2000 GB, Đầy…
10BỘ 8 CAMERA HIKVISION 2.0MP

7.275.000 vnđ

Gồm 8 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 8 kênh DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy…
11BỘ 7 CAMERA HIKVISION 2.0MP

6.805.000 vnđ

Gồm 7 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy đủ…
12BỘ 6 CAMERA HIKVISION 2.0MP

6.335.000 vnđ

Gồm 6 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 8 kênh DS-7108HQHI-K1, ổ cứng 1000 GB, Đầy…
13BỘ 5 CAMERA HIKVISION 2.0MP

5.865.000 vnđ

Gồm 5 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7108HQHI-K1, Ổ CỨNG 1000 GB, Đầy đủ…
14BỘ 4 CAMERA HIKVISION 2.0Mp

3.965.000 vnđ

Gồm 4 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7104HQHI-K1, Ổ CỨNG 500GB, Đầy đủ phụ…
15BỘ 3 CAMERA HIKVISION 2.0MP

3.495.000 vnđ

Gồm 3 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi 4 kênh DS-7104HQHI-K1, ổ Cứng 500 GB, Đầy…
16BỘ 2 CAMERA HIKVISION 2.0MP

2.825.000 vnđ

Gồm 2 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7104HQHI-K1, Ổ CỨNG 250 GB, Đầy đủ phụ…
17BỘ 1 CAMERA HIKVISION 2.0MP

2.355.000 vnđ

Gồm 1 Camera Full HD DS-2CE56B2-IPF hoặc DS-2CE16B2-IPF, Đầu ghi DS-7104HQHI-K1, Ổ CỨNG 250 GB, Đầy đủ phụ…
Báo Giá Camera Hikvision
Báo Giá Camera Hikvision

Báo Giá Camera IP Hikvision

Camera IP Hikvision có ưu điểm là giá rẻ, dễ lắp đặt, độ bền cao, cho chất lượng hình ảnh đẹp với độ phân giải HD, FullHD, UltraHD.

Thêm nữa các dòng camera IP còn được tích hợp các công nghệ chống ngược sáng, cấp nguồn PoE, báo động, hàng rào ảo…

Các sản phẩm camera  IP của Hikvision đều có chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, CE, CCC, UL, FCC, RoHS.

HighMark Security là đại lý phân phối camera IP Hikvision chính hãng rẻ nhất Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng sản phẩm và bán hàng chính hãng.

Hiện nay HighMark Security chuyên cung cấp những dòng sản phẩm camera ip bán cầu, camera ip thân Hikvision, camera wifi, camera ip ptz… để phục vụ tất cả những nhu cầu của khách hàng.

Ưu và nhược điểm của camera Hikvision
Ưu và nhược điểm của camera Hikvision

Phần này bên cạnh các bảng giá mắt camera hikvision trọn bộ ở trên bạn tham khảo và tải về bảng giá camera IP Hikvision.

Vui lòng cập nhập bảng giá camera IP Hikvision mới nhất ở bên dưới đây. Quý vị có thể tham khảo để biết chính xác giá camera IP Hikvision mới nhất.

 • Xem & tải báo giá camera Hikvision wifi

Báo giá đầu ghi Camera Hikvision

Ưu điểm đầu ghi Hikvision là sử dụng công nghệ TURBO 4.0 với chuẩn nén lên tới H264-H265+ giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu gấp 4 lần thông thường.

Điều đặc biệt là chỉ với 1 đầu ghi có thể sử dụng được cho 5 loại camera Analong, ip, HD-TVI, HDCVI, AHD đó chính là ứng dụng 5 trong 1.

Các ký hiệu của đầu ghi như sau: các loại đầu ghi tương ứng với camera 1.0mp là ds 7200 series, trong đó quy định HGHI là đầu 1M còn HQHI là đầu 2Mp với HUHI là đầu 3-5MP là số kênh.

Tên sản phẩm chính hãng được bắt đầu bằng DS- để giúp quý khách phân biệt hàng chính hãng.

Hiện nay Hikvision có 2 dòng đầu ghi IP & Analog HighMark Security chia sẽ để bạn có báo giá dưới đây.

👉 Tải bảng giá đầu ghi Analog Hikvision:

 • Xem & tải báo giá đầu thu camera hikvision (DVR) – Analog

👉 Tải bảng giá đầu ghi IP Hikvision:

 • Xem & tải báo giá đầu ghi IP Hikvision (NVR)

Báo giá lắp đặt camera Hikvision

Nếu bạn quan tâm giá bán camera Hikvision trọn gói bao gồm chi phí lắp đặt bạn xem chi tiết từng gọi tại đây:

Những ưu điểm khi bạn chọn lắp đặt camera Hivision trọn gói từ HighMark Security:

 1. HighMark Security hiểu rõ kỹ thuật giúp bạn lựa chọn chính xác gói mà bạn cần
 2. Thiết bị an ninh từ camera, đầu ghi hình, phụ kiệnổ cứng hoàn toàn chính hãng
 3. Kiểm tra, dùng thử xem demo & trải nghiệm hình ảnh thực tế
 4. Trọn gói camera Hikvision không phát sinh, tiết kiệm hơn 33%
 5. Bảo hành 2 năm thiết bị, 1 năm cho hệ thống, lỗi 1 đổi 1 trong 12 tháng.
 6. Lắp đặt trong vòng 4h kể từ khi có yêu cầu từ Quý vị.

💠 Giá đại lý camera Hikvision

Bạn là công ty lắp đặt camera lắp lại cho khách hàng và muốn mua camera hikvision giá sỉ hay nhập camera hikvision giá gốc vui lòng liên hệ HighMark Security báo gía có mức chiết khấu cao nhất và chính sách hỗ trợ tốt nhất dưới đây:

Bán Camera HIKVISION tại Đà Nẵng, lắp đặt trọn gói Hikvision giá rẻ

Một số đánh giá Camera Hikvision

HighMark Security chia sẽ một số ưu điểm nổi bật của camera Hikvision giúp bạn hiểu về thương hiệu này tại sao hiện tại nằm vị trí top 1 năm 2019 của toàn cầu nhé:

 • Camera Hikvision tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, bám đuổi mục tiêu.
 • Công nghệ lập hàng rào ảo, quan sát trong điều kiện sương mù.
 • Tính ổn định cao, ít khi xảy ra sự cố
 • Chất lượng hình ảnh sắc nét.
 • Ứng dụng xem qua điện thoại rất nhanh
 • Hơn nữa, giá bán của camera tương đương với các dòng camera phổ thông trên thị trường.

Bạn tham khảo đánh giá đầy đủ Camera Hikvision có tốt không

Camera Hikvision của NƯỚC NÀO, có TỐT không
Camera Hikvision của NƯỚC NÀO, có TỐT không

Ưu điểm dòng camera IP Wifi Hikvision HighMark Security chia sẽ đến bạn chi tiết dưới đây:

 • Khả năng hoạt động độc lập không cần tới đầu ghi hình.
 • Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD để lưu trữ hình ảnh.
 • Hình ảnh chất lượng chuẩn HD rõ nét hơn.
 • Hỗ trợ âm thanh 2 chiều, có thể đàm thoại qua lại giữa wifi và camera quan sát.
 • Giám sát mọi hoạt động tại vị trí lắp đặt camera quan sát mọi lúc mọi nơi
 • Camera có thể di chuyển bất cứ đâu nếu có wifi.
 • Dòng Camera IP có thể đi dây để tăng khả năng hoạt động nếu như wifi không đủ đáp ứng nhu cầu của camera quan sát.
 • Camera IP có thể kết hợp được với đầu ghi hình để tăng khả năng lưu trữ hình ảnh.
 • Cài đặt dễ dàng, hoạt động đơn giản, cắm điện cài đặt sơ là có thể sử dụng được.

Một Số Hướng Dẫn Cấu Hình Camera Hikvision

Cách cài đặt camera Hikvision xem qua điện thoại chi tiết
Cách cài đặt camera Hikvision xem qua điện thoại chi tiết

Bạn tham khảo một số hướng dẫn cài đặt camera Hikvision Highmark Security chia sẽ chi tiết để bạn có thể tự làm dưới đây:

Viết một bình luận