Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX TES824 chi tiết A-Z

Khi bạn mới mua 1 tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 về, bạn không thể dùng được ngay, bạn phải setup tổng đài KX-TES824 cho nó để hoạt động. Sau đây, HighMark Security sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tổng đài Panasonic KX-TES824 mới hoàn chỉnh chi tiết từ A-Z.
Tham khảo chi tiết sản phẩm Tổng đài Panasonic KX TES824 

A. Các bước cài đặt tổng đài Panasonic gồm:

 • 1. Đăng nhập hệ thống,
 • 2. Cài đặt ngày giờ,
 • 3. Kết nối đường bưu điện,
 • 4. Đổi số máy lẻ,
 • 5. Cấm máy lẻ gọi quốc tế, di động,
 • 6. Mở khóa cho máy lẻ gọi quốc tế, di động,
 • 7. Đổ chuông vào nhóm máy,
 • 8. Gọi vào phát lời chào bấm trực tiếp máy lẻ,
 • 9. Kích hoạt chế độ nhận fax tự động,
 • 10. Cài đặt gọi theo mã (Cấp cho mỗi người 1 mã ai có mã mới gọi được đi)

 

B. Hướng dẫn chi tiết cài đặt tổng đài Panasonic KX-TES824.

THAO TÁC QUA BÀN LẬP TRÌNH KX-T7730

1. Đăng nhập hệ thống tổng đài Panasonic KX-TES824: 

(Đây là bước đăng nhập vào để có thể cài đặt tổng đài theo yêu cầu của mình, chỉ cần đăng nhập 1 lần)

 • Bấm Program -> *# 1234 (Chú ý : không nhấc tổ hợp, Password này mặc định, Nếu không đúng password vui lòng liên hệ với người lắp đặt tổng đài cho các bạn hỏi)

2. Cài đặt ngày giờ

 • Tại bàn lập trình: Nhập 000 ->  SP-Phone  -> Year ( 00-99 ) ->  bấm Auto answer: chọn từ  Jan -> Dec -> Day ( 1 -> 31) -> bấm Auto answer: chọn Sun -> Sat  -> Hour ( Bấm từ 1 -> 12 )  -> Minute (Bấm từ 00 -> 99) -> Auto answer:AM/PM ->   bấm Store  để lưu ->   Hold để kết thúc .

3. Kết nối đường bưu điện

(Đây là bước quan trọng, bạn có bao nhiêu đường bưu điện vào thì chọn kết nối bây nhiêu, nhiều kỹ thuật viên hoặc người sử dụng mới mua không làm bước này khi gọi đi không gọi được hoặc bấm 9 không nghe thấy âm thanh gì, vì khi gọi đi đang chiếm vào các đường CO không cắm đường vào bưu điện)

 • Bấm 400 ->bấm Sp-phone-> outside line No ( 1…8/* ) nhập 1->8 để chọn C01-C08 hoặc “*” chọn tất cả C0 ->bấm Select  chọn  Connect hoặc No connect  ->bấm Store để lưu ->bấm End kết thúc .

(Chú ý bạn phải chuyển đổi chế độ gọi sang chế độ DTMF vì nếu không chuyển thì các điện thoại lẻ không gọi đi được thao tác như sau)

 • Bấm 401 -> bấm Sp-phone -> Outside line No -> Bấm * -> bấm Select để chọn DTMF -> bấm Store  để lưu -> bấm End kết thúc.

Ví dụ: Tổng đài bạn có 5 đường vào bưu điện, tuy nhiên thực tế bạn chỉ có 2 đường vào bưu điện, thì bạn làm như sau:

 • Bước 1: Chọn disconnect tất cả các CO: Bấm 400 -> Sp-phone -> * -> Bấm nút Select khi nào hiện ra Disconnect -> Store -> endKết nối CO1 và CO2: Bấm 400 -> Sp-phone ->1 (kết nối CO1) -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect > Store -> End; Bấm 400 -> Sp-phone -> 2 -> Bấm nút select khi nào hiện ra connect -> Store -> End
 • Bước 2: Bấm 401 -> Sp-phone -> * -> Bấm select khi nào hiện ra DTMF > Store -> End

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

4. Đổi số máy lẻ 

(Tổng đài này chỉ hỗ trợ đổi số máy lẻ trong phạm vi số từ 10-49; 100-499)

 • Nhập 009  -> bấm Sp-phone -> bấm Select chọn  Plan 1/2/3  -> bấm Store -> bấm Next -> Ext jack No ( 01->24 ) -> Ext No nhập số máy nhánh cần thay đổi -> bấm Store  để lưu -> bấm End  kết thúc.

5. Cấm máy lẻ gọi di động, liên tỉnh, quốc tế

 • Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> store(lưu) -> end(kết thúc) .
 • Nhập 3X (X= 02-05 ) -> bấm Sp-phone -> Code No ( 01-20 là nơi tạo mã cấm cho từng cos từ cos 2 -> cos 5) -> bấm store lưu -> bấm end kết thúc.

Ví dụ: Cấm máy lẻ 101 gọi quốc tế và máy lẻ 102 gọi di động và quốc tế:

 • Bước 1: Gán máy lẻ 101 vào COS2 và máy lẻ 102 vào COS3:Thao tác: Bấm 602 -> Sp-phone -> 01(jack 01 – Máy lẻ 101) ->2 (Cos2) -> StoreBấm 602 -> Sp-phone -> 02(jack 02 – Máy lẻ 102) ->3 (Cos3) -> Store
 • Bước 2: Gán lớp cấm đầu 00 (Cấm quốc tế cho Cos2) và đầu 0 (Cấm liên tỉnh, di dộng, quôc tế cho Cos3)Thao tác: Bấm 302 -> Sp-phone -> 00 (Cấm quốc tế) -> StoreBấm 303 -> Sp-phone -> 0 (Cấm di động, liên tỉnh, quốc tế) -> Store

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

6. Mở lại máy không cấm gọi di động

 • Nhập 6X (X= 01…03 ) -> bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> bấm số 1 -> store(lưu) -> end(kết thúc) .

(Chú ý: Khi thao tác thì thao tác theo jack chứ không thao tác theo máy lẻ được, nên phải biết máy lẻ nào đang ở jack nào thì thao tác mới chuẩn được, xem jack nào đi với máy lẻ nào thì vào lệnh 009 để xem)

7. Đổ chuông theo nhóm

(Việc đổ chuông theo nhóm hữu dụng trong trường hợp người trực điện thoại đi vắng thì điện thoại sẽ đổ chuông thêm sang các máy khác)

 • Nhập  600 ->bấm Sp-phone -> Ext jack No ( 01 -> 24 ) nhập 01->24 chọn máy nhánh để nhóm trong một nhóm -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1->8 chọn nhóm -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn các Ext vào trong một nhóm .)
 • Nhập 100 -> bấm Sp-phone -> Ext group No ( 1…8 )  nhập 1->8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select chọn  Enable/ Disable  -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn Group Ext dùng Hunting tưong ứng với lệnh 600)
 • Nhập101 -> bấm Sp-phone -> Ext group ( 1…8 ) nhập 1-> 8 chọn nhóm máy nhánh -> bấm Select  chọn Terminal / Circular  -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc
 • Nhập 414 -> bấm Sp-phone -> Outside line No(1…8/*) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc tất cả các C0 -> bấm Select chọn   Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD (chọn DIL) -> Ext Jack No (01->24/*) nhập 01->24 chọn máy nhánh hoặc bấm “*” chọn tất cả máy nhánh -> bấm Store lưu ->bấm End  kết thúc. ( Chọn DIL cho EXT jack thấp nhất trong nhóm )

8. Đổ chuông lời chào

(Khách hàng gọi đến phát lời chào cho phép bấm máy lẻ trực tiếp)

a. Cài đặt: 

 • Bấm 414  -> Sp-phone -> outside line No (1….8/* ) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> bấm select  chọn normal/DIL/OGM1/OGM2/UCD (chọn OGM 1 hoặc OGM 2) -> bấm Store lưu -> bấm End kết thúc . ( Chọn OGM1/OGM2 )

b. Ghi âm (Chú ý thoát khỏi chế độ lập trình mới ghi âm được).

 • Program –> 9 –> 1 –> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 –> OMG8) –> Record (đọc lơi chào) —> Store (lưu)

Nghe lại

 • Program —9 –> 2 —> OGM No (tư 1-8)

c. Trong vài trường hợp khi gọi vào phải 2 đến 3 chuông thì mới phát lời chào, để giảm thời gian chuông này ta thao tác như sau: Bấm 504 -> Sp-phone -> 0 ->Store -> End:

Camera Xuyên Quần Áo

9. Nhận fax tự động

(Phải dùng chế độ lời chào mới nhận fax tự động được)

 • Bấm 503 -> Next -> bấm Jack (01-24) jack cắm máy fax -> Store -> End

10. Cài đặt gọi đi theo mã, cấp cho mỗi nhân viên một mã ai có mã mới gọi được đi

– Bước 1: Cấm máy lẻ đó không được gọi đi

 • Bước này ta cấm máy lẻ gọi đi như mục 5 hướng dẫn bên trên (Cấm máy lẻ gọi di động, liên tỉnh, quốc tế)

– Bước 2: Kích hoạt gọi bằng mã

 • Nhập 605 -> next -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> select ( Option/ Forced/ Verify all / verify toll ) ->chọn Verify toll -> store -> end. (Chú ý máy lẻ nào cần gọi bằng mã ta phải kích hoạt cho máy lẻ đó)

– Bước 3: Tạo mã cho người dùng

 • Nhập 310-> next -> code No ( 01-50 ) -> account code ( 0->9 ): Đánh mã code gồm 4 ký tự dùng để gọi đi-> store -> end

– Bước 4: Cách gọi

 • Nhấc máy   –> Nhấn 9** ( account code ) –> Số điện thoại cần gọi

Video hướng dẫn lập trình cho tổng đài panasonic KX-TES 824

Video hướng dẫn lắp tổng đài Panasonic kx-tes824

https://www.youtube.com/watch?v=FHETysfBUFs

Tham khảo thêm:

Các tìm kiếm liên quan đến giải pháp tổng đài điện thoại như lắp đặt cài đặt tổng đài panasonic kx tes824, nếu Quý vị cần mua tổng đài nội bộ tại Đà Nẵng vui lòng liên hệ HighMark Security.

 • hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic kx-t7730
 • hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic 824
 • tổng đài panasonic kx tes824 không gọi ra ngoài được
 • cài đặt lời chào cho tổng đài panasonic kx-t7730
 • driver tổng đài panasonic kx tes824
 • reset tổng đài panasonic kx-tes824
 • hướng dẫn cài đặt điện thoại bàn panasonic kx t7730
 • password kx tes824

Viết một bình luận