Hợp Đồng Bảo Trì Camera + Biên Bản Bảo Trì [2024]

HighMark Security ✅ chia sẽ mẫu HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ CAMERA + Biên Bản Bảo Trì Camera giúp bạn tham khảo khi cần các loại hợp đồng và biên bản này theo mẫu bên dưới.

Mẫu HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ CAMERA 2024

           HIGHMARK SECURITY                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20..

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ HỆ THỐNG CAMERA

Số: …/ HĐLĐ/2019

(V/v: Bảo trì hệ thống camera an ninh chuyên dụng)

 • Căn cứ vào Bộ luật Thương mại và Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại:  ………………………………………………Fax: ………………………………………………………
 • Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………………………………….
 • Đại diện bởi Ông: …………………………….Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: HIGHMARK SECURITY

Hai bên thống nhất đi đến ký kết hợp đồng bảo trì camera với những điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Đối tượng, thời gian và giá trị hợp đồng

 • Bên B có trách nhiệm bảo trì cho Bên A các thiết bị như sau:
TT TÊN THIẾT BỊ SL

(Cái)

THỜI GIAN

BẢO TRÌ

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

1 Camera quan sát …..        12 Tháng …….. ………
2 Đầu ghi hình …..
3 TỔNG CỘNG: ………
 • Thuế GTGT (VAT) 10%: ………………. Việt nam đồng.
 • Tổng giá trị Hợp đồng: ………………… Việt nam đồng. (Viết bằng chữ): …………………………………..
 • Tổng giá trị hợp đồng trên đây được hiểu là đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B

Bên B nhận thực hiện việc bảo trì cho Bên A hệ thống thiết bị Camera an ninh mà bên A đang sử dụng.

Công việc bảo trì hệ thống camera gồm:

 • Kiểm tra hệ thống camera (dây dẫn, jack nối, camera), vệ sinh sạch sẽ, khắc phục các sự cố về phần mềm, truy cập Internet, đảm bảo hệ thống hoạt động và phát huy tác dụng tốt nhất trong điều kiện có thể;
 • Hỗ trợ kĩ thuật, hướng dẫn cách sử dụng thiết bị;
 • Sao lưu backup dữ liệu theo định kì;
 • Thông báo cho Bên A tình trạng hoạt động của các thiết bị, cũng như của toàn hệ thống sau mỗi lần bảo trì;
 • Chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế mới các thiết bị phần cứng hư hỏng trong suốt thời gian hợp đồng bảo trì.
 • Chi phí này do Bên A chi trả sau mỗi lần sửa chữa camera hoặc thay thế mới;
 • Nếu thời gian sửa chữa, thay thế thiết bị lâu hơn 01 tiếng đồng hồ thì Bên B sẽ có trách nhiệm cho Bên A mượn thiết bị để sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn công việc của Bên A;
 • Bảo trì định kì 01 tháng một lần, từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng, đại diện kĩ thuật của Bên B sẽ có mặt tại địa chỉ của Bên A để tiến hành công việc bảo trì các thiết bị cho Bên A.
 • Nếu ngày bảo trì định kỳ là ngày nghỉ của Bên A thì công việc bảo trì sẽ được thực hiện vào ngày tiếp sau;
 • Thời gian nhân viên Bên B có mặt để giải quyết sự cố cho Bên A là trong giờ hành chính và chậm nhất là 4h tiếng đồng hồ tính từ thời điểm bên A thông báo có sự cố (không tính thời gian ngoài giờ hành chính);
 • Bên B đảm bảo rằng nhân viên của Bên B không được sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc, kinh doanh của Bên A với bất cứ mục đích nào ngoài mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên B theo hợp đồng này.
 • Bên B phải giữ bí mật tuyệt đối các thông tin này. Nghĩa vụ giữ bí mật không ngừng khi chấm dứt hoặc hết hạn Hợp đồng này mà vẫn tiếp tục sau đó;
 • Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu lưu trữ của hệ thống nếu Bên A tuỳ ý chỉnh sửa mà không thông báo cho Bên B.
 • Nhân viên của Bên B nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội qui, qui định của bên A trong suốt quá trình làm việc.
 • Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A trong trường hợp bên B gây thiệt hại tài sản của bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này tại bên A.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định ở Điều 4 của hợp đồng này;
 • Thanh toán đầy đủ cho Bên B các khoản phí phát sinh ngoài hợp đồng như sửa chữa, thay thế linh kiện, thiết bị theo sự thỏa thuận giữa hai bên;
 • Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn những thiết bị của Bên B cho mượn. Nếu những thiết bị này xảy ra hư hỏng được xác định là do Bên A gây ra thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B 100 % giá trị của những thiết bị đó (nếu có);
 • Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên của Bên B trong quá trình làm nhiệm vụ.

Điều 4: Thanh toán

 • Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
 • Tiến độ thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành 1 đợt (100% giá trị hợp đồng) ngay sau khi hợp đồng này được ký.

Điều 5: Các điều khoản chung

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng này;
 2. Mọi thay đổi, bổ sung trong các điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận bằng văn bản và coi là phụ lục của hợp đồng;
 3. Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên cùng bàn bạc tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác;
 4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………….. đến ngày ………………..

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B


CẬP NHẬT MỚI NHẤT 👉 Hợp Đồng Lắp Đặt Camera + Thanh Lý

Hợp Đồng Lắp Đặt Camera + Thanh Lý
Hợp Đồng Lắp Đặt Camera + Thanh Lý

Mẫu BIÊN BẢN BẢO TRÌ CAMERA

Tham khảo Quy trình bảo trì camera

BIÊN BẢN BẢO TRÌ CAMERA

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm……, tại ………….., chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại:  ………………………………………………Fax: ………………………………………………………
 • Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………………………………….
 • Đại diện bởi Ông: …………………………….Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: HIGHMARK SECURITY

 • Địa chỉ: Số 7 Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại: 0236 3690089
 • Mã số thuế:  0401 369 884         Website:  https://highmarksecurity.com
 • Tài khoản: 0041001087179        Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Đại diện bởi Ông: ………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đã thống nhất nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị với những nội dung chính sau đây.

Danh mục bảo trì hệ thống camera

 • Bên B đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị sau cho Bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận:
SttDanh mục bảo trì thiết bị hệ thống camera
1Đầu ghi hình (DVR), đầu ghi Analog, IP
2Phần mềm quản lý tập trung
3Tín hiệu kết nối với trung tâm, CPU, Máy chủ Server ….
4Kiểm tra màn hình và hình ảnh hiển thị (độ nhiễu)
5Nguồn điện cung cấp cho hệ thống trung tâm, Adapter
6Hoạt động của ổ cứng camera (Play Back, Backup, Record)
7Kết nối qua Internet (ADSL, Cáp quang, Modem WiFi, Switch …)
8Hoạt động của bàn điều khiển PTZ
9Kiểm tra và vệ sinh ống kính Camera
10Kiểm tra từng camera an ninh
11Nguồn cung cấp điện cho Camera, Adapter
12Khả năng quan sát ban đêm, kiểm tra đèn hồng ngoại
13Kiểm tra các mối nối, Jack kết nối, bộ chia tín hiệu …
14Hệ thống dây tín hiệu kết nối Camera với trung tâm
15Kiểm tra toàn bộ dây nguồn cung cấp điện
 • Bên A đã kiểm tra, vận hành thử trang thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B


Xem 👉 Clip Hack Camera Gái Xinh, Phòng Ngủ Nhà Riêng Gia Đình (Mới Nhất)

Clip Hack Camera Gái Xinh, Phòng Ngủ Nhà Riêng
Video Clip Hack Camera Gái Xinh, Phòng Ngủ Nhà Riêng

Một số mẫu hợp đồng camera khác

Bạn tham khảo thêm một số thông tin cần thiết hướng dẫn hệ thống camera quan sát hữu ích bên dưới:

Viết một bình luận