Mật Khẩu Mặc Định Đầu Ghi Dahua [Pass Camera IP Dahua]

HighMark Security chia sẽ bạn mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua ❣️ mật khẩu mặc định camera ip dahua ✅ cách reset đầu ghi Dahua.

Mật Khẩu Mặc Định Của Đầu Ghi Dahua

Phần lớn các đầu ghi Dahua đều có pass mặc định đầu ghi dahua như sau:

  • Tài khoản: admin
  • Mật khẩu: admin

Đối với những dòng đầu ghi cũ, nếu có tài khoản 888888 thì bạn có thể sử dụng mật khẩu sau:

  • Tài khoản: 888888
  • Mật khẩu: 888888

Mật Khẩu Mặc Định Camera IP Dahua

Thông thường thông tin cài dặt được ghi rõ trên thiết bị camera IP Dahua.

Camera C15

Bạn chỉ cần quét mã QR sau lưng thiết bị điện thoại sẽ tự động nhận. Nếu không nhận mã đó bạn có thể nhập thủ công bằng tay.

  • Tài khoản: admin
  • Mật khẩu: admin

Hướng Dẫn Reset Đầu Ghi Dahua + Camera IP Dahua

HighMark Security hướng dẫn bạn cách reset đầu ghi và reset camera ip dahua đơn giản khi bạn quên mật khẩu.

Cách Cài Đặt Đầu Ghi Dahua Đơn Giản

Một số cài đặt đầu ghi camera dahua và hướng dẫn xử lý lỗi đơn giản camera Dahua bạn quan tâm.

Ở trên HighMark Security đã chia sẽ bạn thông tin password mặc định đầu ghi dahua và một số hướng dẫn về cách cài đặt để bạn tham khảo.

Viết một bình luận