Một số hiểu biết về phương pháp cài đặt và xác định tọa độ vn- 2000 bằng máy định vị GPS cầm tayMáy định vị GPS cầm tay hiện nay đang được sử dụng phổ biến ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có liên quan đến đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, để xác định toạ độ theo hệ tọa độ và hệ quy chiếu quốc gia VN-2000 phải cài đặt thông tin trên phần mềm của máy một cách phù hợp và đúng quy định.

Dưới đây xin trình bày một số kiến thức được nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau để bạn đọc tham khảo:
Hệ thống GPS nhận hệ tọa độ quốc tế WGS-84 (World Geodetic System 1984) làm cơ sở hoạt động. Hệ tọa độ VN-2000 cũng được định vị trên Ellipsoid WGS-84, tham số dịch chuyển gốc tọa độ giữa hệ toạ độ quốc tế WGS-84 và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 với các đại lượng như sau:
DX = -191.90441429 (mét); DY = -39.30318279(mét); DZ = -111.45032835 (mét)
(theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Ngoài ra việc xác định toạ độ theo hệ VN-2000 còn phụ thuộc vào độ lớn của  múi chiếu (3 độ hoặc 6 độ) nên khi cài đặt các tham số dịch chuyển trên máy định vị GPS cầm tay cần phải lưu ý đến các yếu tố ứng với từng nhóm tỷ lệ bản đồ được quy định theo độ lớn của múi chiếu (theo Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000)
Đơn cử việc cài đặt sử dụng trên máy GPS cầm tay hiệu Map 60CSX được thực hiện như sau:
* Đối với nhóm các loại bản đồ có tỷ lệ từ 1/10.000 đến lớn hơn (áp dụng múi chiếu 3º)
Tại thư mục Setup:
– Chức năng Units:
+ Hộp Position Format chọn User UTM Grid để thiết lập thông số:
Kinh tuyến trục (Longitude Origin):
E =107º00(đối với bản đồ địa chính tỉnh Thừa Thiên Huế)
E =105º00´, 108º00´hoặc 111º00´ tuỳ theo vị trí của múi chiếu (đối với bản đồ địa hình)
Scale: =  0.9999000
False Easting: = 500000.0 m
+ Hộp Map Datum chọn User để thiết lập thông số(chỉ cần lấy chẵn đến mét, do sai số của máy định vị cầm tay là tương đối lớn):
DX: – 192 m
DY: – 39 m
DZ: – 111 m
DA: 0.0 m
DF: 0.0
Đối với nhóm các loại bản đồ có tỷ lệ từ 1/25000 đến nhỏ hơn (múi chiếu 6º)

Trong trường hợp này thì việc cài đặt các tham số dịch chuyển trên máy định vị GPS cầm tay vẫn được tiến hành như các nội dung và thao tác nêu trên.
Riêng tại thư mục User UTM Grid cần thay đổi thông số Scale = + 0,9996 và kinh tuyến trục Longitude Origin: E =105º hoặc E 111º tuỳ theo vị trí bản đồ đang ở múi chiếu thứ 48, 49.

Sau khi kết thúc các thao tác chọn chức năng Save để ghi lại và dùng nút Page về màn hình chính để thực hiện các chế độ đo bình thường.

Với những thao tác cơ bản nêu trên thì việc cài đặt tham số dịch chuyển ở các máy GPS cầm tay khác cũng có thể làm tương tự. Trong quá trình tác nghiệp cần định vị tối thiểu ít nhất là 03 vệ tinh trở lên nhằm đa dạng đồ hình quan sát để tránh sự bất biến của trị đo, đồng thời xác định được giá trị tin cậy nhất./.

Một số hiểu biết về phương pháp cài đặt và xác định tọa độ vn- 2000 bằng máy định vị GPS cầm tay
Rate this post

HighMark Security HighMark Security
4/5 16 bình chọn

Lượt xem: